رنک الکسا شما بروز شد : 0 سوء تفاهم آلبر کامو

" نوشته های من با خدام "

مطالب مرتبط

سوء تفاهم آلبر کامو

آخرین جستجوها

سوء تفاهم


http://040404o.niloblog.com/p/2

آره سوءتفاهم پیش میاد ولی نه اینهمه تلخ و زیاد باید تنها بمونی با خودت میده تنهایی آرامش بهت

نمایش ادامه مطلب