" نوشته های من با خدام "

مطالب مرتبط

ترافیک اضافی

اضافی

مواظب همدیگه باشیم! از یه جایی به بعد  دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیـــــم ! از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشیم؛ می بُریم ! از یه جایی به بعد دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیــم! وای از اون روز که ....... ترافیک اضافی

نمایش ادامه مطلب